Žižkov.Tv

originál regionál

Pamatuj – Červen 1848 / Květen 1918 / Březen 1939 / Únor 1948 / Srpen 1968 / Listopad 1989

„Z čeho jsem smutný? Z toho, že jsme vsadili na krámy a na prosperitu a zapomněli jsme na Boha, na duši i na to, že máme kulturu, že máme taky rádi krásné věci, které nás odlišují od toho žraní jako stádo. Že se měníme na zvířata, na příští otroky a děláme to dobrovolně.“

Karel Kryl

Nejednou se snažil český národ zvednout hlavu a vyhlížet vlastní budoucnoust. Nejednou byly tyto snahy zašlapány pochodováním okovaných bot přes naše hranice z východu nebo západu, ze všech světových stran. Měli bychom pamatovat na všechny, kteří v těchto chvílích zůstali na straně pravdy a revoltou vzdorovali nespravedlnosti a útlaku.
Barikády stavěné v roce 1848, vzpoura jednotlivců v letech 1918 a 1939 byly bojem Čechů proti „cizákům“. V únoru 1948 už nenávistná rétorika komunistů postavila proti sobě občany našeho státu a v nastalém zmatku ukradla hrstka banditů všechno všem. Protože přisluhovači moci s pomocí ozbrojených band Lidových milicí již v roce 1968 nedokázali silou udržovat bolševickou nadvládu uchýlili se aparátčíci k vlastizrádnému aktu a pozvali k nám okupační vojska. Listopad 1989 – Sametová revoluce měla být vítězstvím většiny, která chtěla více svobody a občanských práv. Až historie nám řekne zda jsme skutečně v České republice počali demokracii, či zda se jednalo o další palácovou hru, která měla pouze vytvořit prostředí pro demokratůru. Český stát je v současnosti řízený bolševickým fízlem a reprezentovaný ješitným starcem – oba s psychopatickým chováním, bez pokory k pravdě, bez úcty k ostatním. Nereformovaní komunisté s drzým čelem rozhodují o schvalovaných zákonech z velké části také díky nim. V minulosti byl národ zrazen sebestřednými zbabělýmí chamtivci, kteří popírali pravdu a vytvářeli svou vlastní. Pomocí loajálních médií, státního aparátu a represivních složek dokázali držet moc dlouhá desetiletí. Dnes je vidět jak se pokouší tuto pozici opět získat. Nedovolme dnešním bolševikům v čele státu podvádět, krást a ovládat tuto zemi jako vlatní firmu !

Comments are off for this post